nocopy - TÄNKER LITE ANNORLUNDA/DIFFERENT THINKING

det är egentligen ett stort nätverk av mycket kreativa personer och ibland helt galna. designers, produktutvecklare, konceptutvecklare, åkare, tillverkare och säljare. som hela tiden ser till att "hålla grytan kokande" - det verkar nämligen aldrig ta slut.

någonstans håller någon på och funderar på något nytt - hela tiden.

ett fantastiskt nätverk där alla invoverade tror på att samarbete över alla typer av gränser och att dela tankar och idéer gör att vi tar fram nya och unika saker.

låter det intressant? ja, gissa?

DU ÄR INBJUDEN


it is a big network of creative and sometimes crazy people - designers, product developers, concepualisers, riders, producrs and sales people. they are contributing to a never ending development process.
somewhere somebody is always thinking of new stuff.
a fantastic network where all involved believe in a cooperation across all types of borders and to share thoughts and ideas to open up new coming designs and products.
sounds interesting? guess, what?
YOU ARE INVITED.

 unik. personlig. attityd./ UNIQUE. PERSONAL. ATTITUDE.

Sagan började när en skidåkare började söka efter de "rätta" skidorna och kläderna  - att de skulle vara med alla komponenterna och till en vettig peng - kvalitet och laddade med mycket KUL.
han hittade det mesta men allt var ju "täckt" med stora märken - man visste ju inte vem som var den egentliga upphovspersonen till allt............han gillade inte detta och  gjorde något åt det.

han startade NOCOPY.

hela tanken med NOCOPY är att skapa ett globalt nätverk där idéer och koncept inom action sport - mode, tillbehör, skidor, snowboards  m.m. skall komma fram. en plats för kreativitet, fantasi och kul.

han vill vara en plats där designers & utvecklare får den "cred" hon och han förtjänar - både visuellt och finansiellt. eftersom Nocopy handlar mycket om kommunikation har det numera lett fram till att vi även hjälper företag, varumärken, organisationer och föreningar - med att bli unika.
samtliga skidor är utvecklade av Nocopy i Sverige medan all produktion sker vid fabriker i Kina och Europa. alla formar är utvecklade och ägs av Nocopy så att ingen annan kan använda dem.

THE STORY started when "a skier" started to look for the "right" skis and ski wear - with all the needed details at an affordable price - quality and loaded with FUN.
he found most of but it was all covered by big brands - with no information about the actual designer or developer...........it didn´t suite him - and he wanted to do something about it.
he started NOCOPY
the idea with NOCOPY is to create a global network where ideas and concepts withn action sports - fashion, accessories, skis, snowboards etc. shall get through. a place for crative thinking, fantasy and FUN. He want to be a place where designers and developers get the CRED  - both visually and financial. As NOCOPY is a lot about communication we are also helping out various brands and businesses with custom designs based on all our models of hardware and clothing. We produce our stuff in Europe, Pakistan, Taiwan and China.
 

 JA OCH VAR ÄR VI..../YES AND WHERE ARE WE........

vi började med en fast plats i södra Sverige.

 ....men då vi är ett modernt virtuellt företag där alla involverade finns runt vår Glob har vi ingen egentlig bestämd plats. vi försöker förstås vara på de platser vi gillar mest - bara vi får kontakt med "nätet".
vi kan dyka upp lite varstans i fjällen eller i Alperna.
under säsongen 2022/2023 blir det mest Italienska, Franska och Schweiziska alperna, men platserna är inte bestämda ännu.

we started with a fixed place in the south of Sweden in 2006.
.......but since we are a modern virtuell comany where all involved are around the Globe, we don´t have a fixed place anymore. We aim to be in the places we like most - lots of snow and good access for communication.
We pop up in various places in the Alps and Swedish ski stations.
For the Winter 22/23 we will be in the Alps and in the Swedish ski stations.